Magnive

dr Veiko Vengerfeldt

dr.Veiko Vengerfeldt, endodontist, 

veiko@magnive.ee

+37256224926

 

I.Üldandmed
II.Teaduslik ja arendustegevus
2.Teaduslikud publikatsioonid ja ettekanded.

2001-2008.a.
g.2009.a.
h.2010.a.
i.2011.a.
j.2012.a.
k.2013.a.
l.2014.a.

3.Muu teaduslik, organisatsiooniline ja erialane tegevus.
4.Õppetöö.
•Lõputöö juhendamisi
III.Erialane enesetäiendus

1999-2003.a.

f.2004.a.
g.2005.a.
h.2006.a.
i.2007.a.
j.2008.a.
k.2009.a.
l.2010.a.
m.2011.a.
n.2012.a.
o.2013.a.

p.2014.a.

 
 
I. Üldandmed
 
1. Nimi: Veiko Vengerfeldt
2. Sünniaeg ja -koht: 08. 02. 1980.a. Tartu
3. Kodakondsus: eestlane
4. Perekonnaseis: abielus, 2 last (tütar 9a. ja poeg 6a.)
5. Kontaktandmed: veikove@kliinikum.ee 
6. Praegune töökoht: Tartu Ülikool, Riiamäe Hambakliinik
7. Haridus: kõrgharidus
a. 2010.a. septembrist TÜ Arstiteadsukond doktorant
b. 2003 – 2006 Ülikool Arstiteaduskond Hambaarstiteaduse eriala, residentuur, hambaravi eriarst (endodontia eriala)
i. Lõputöö teemal: „ Endodontiline ümberravi“
c. 1998-2003 Tartu Ülikool Arstiteaduskond Hambaarstiteaduse eriala
d. Keskkool (10 – 12 kl)  Hugo Treffneri Gümnaasium, bioloogia-keemia eriklass
8. Keelteoskus: eesti keel emakeelena, inglise keel kõne ja kirjakeelena, vene keel kõnekeelena
9. Teenistuskäik: 
a. 2017.a. oktoobrist Riiamäe Hambkliinik, hambaravi eriarst
 
b.2004.a. jaanuarist käesoleva hetkeni – Kaselo Hambaravi OÜ, hambaarst, hiljem hambaravi eriarst
c. 2012.a. veebruar – hambaravi eriarst OÜ Adoral, Kalevi 4, Tartu
d. 2007.a. august – 2012.a. veebruar hambaravi eriarst OÜ Medimap, Jaamamõisa Hambakliinik
e. 2006.a. september – 2007.a.August hambaravi eriarst OÜ Stoma hambaravi
f. 2005.a. aprill – 2006.a. september arst-resident OÜ Stoma Hambaravis
g. 2004. veebruarist – Tartu Ülikool Stomatoloogia kliinik, assistent 
h. 2003.a. september – 2005.a. aprill arst-resident SATÜK Stomatoloogiakliinkus, hambaarst Haapsalu Hambakliinikus Dentista
i. 2002. a. hambaarstiparaktika Jõgeva Erakliinikus Edent ja Haapsalu Hambakliinikus Dentista
 
II. Teaduslik ja arendustegevus
1. Peamised uurimisvaldkonnad. 
 
a. 2001. a. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar, ettekanne teemal “Ajakirjandus ja Hambaravi”, publiku eripreemia ja parima refereeringu preemia 
b. 2003.a. uurimustöö teemal „Juureravi kvaliteedi hinnang röntgenoloogilise uuringu alusel“. Samateemaline ettekanne 2003.a. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminaril ja Eesti Hambaarstide Päevadel. Ettekanne esitatud posterettekandena ka Arstiteaduskonna Päevadel, kus saadud auhinnaline koht
c. 2006.a. Residentuuri lõputöö teemal „Kirurgiline ja mittekirurgiline juureravi ümberravi”
d. 2010.a. Doktorant Mikrobioloogia instituut ja Stomatoloogiakliinik, teema „Kroonilise apikaalse periodontiidi tekitajad ja nende virulentsusfaktorid“ 
 
2. Teaduslikud publikatsioonid ja ettekanded.
2001-2008.a.
 
a. 2001. a. 
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar, ettekanne teemal “Ajakirjandus ja Hambaravi”
 
b. 2003.a. 
i. Uurimustöö teemal „Juureravi kvaliteedi hinnang röntgenoloogilise uuringu alusel“, ettekanne 2003.a. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminaril ja Eesti Hambaarstide Päevadel, posterettekanne Arstiteaduskonna Päevadel
 
c. 2004.a. 
i. Eesti Hambaarstide Pävad ettekanne teemal „Endodontilises ümberravis kasutatav instrumentaarium ja metoodika“
 
d. 2006. 
i. Aprill EHÜL Kevadseminar 2006 ettekanne teemal ”Kirurgiline juureravi ümberravi”
ii. Aprill Eesti Hambaarsti Õdede Liidu loengupäeval 2006 Ettekanne teemal ”Endodontias kasutatavad vahendid”
iii. 2006. 11.– 2007. 01.Loengusari “Kaasaegne juureravi kaasaegsete vahenditega”
1. 6 ettekannet (a’ 6h) koos praktiliste kursustega 
 
e. 2007.a. 
i. Eesti Hambaarsti Õdede Liidu loengupäeval 2007 Ettekanne teemal ”Uuemad vahendid endodontias”
ii. Endo Konverents 2007- loengupäev  (Lektorid: N. Skucaite (Leedu), R. Veberiene (Leedu), K. Busauskas (Leedu), Venskutonis (Leedu), Veiko Vengerfeldt (Eesti), Taavo Seedre (Eesti))
1. Ettekanne - Juurekanalisüsteemi loputamine ja desinfitseerimine
2. Eelkursus “Protaper Universal System endodontilises ravis” (2x4,5h) Ettekanne ja praktiline kursus
 
f. 2008.a. 
i. Veebruar Eesti Hambaarstide Liidu infopäev Pärnus
1. Ettekanne teemal “ Endodontia, kas ravida või mitte” 
ii. märts 2008.a Ettekanne  koos praktilise kursusega “NiTi instrumendid endodontilises ravis” (6h).
iii. aprill EHÜL Kevadseminar 2008, Ettekanne teemal ”NiTi instrumendid tänapävases juureravis” (2x45minutit)
iv. oktoober Ettekanne ja praktiline kursus Juurekanali ravi ProTaper süsteemiga” (3x45minutit) 
v. 15.11.2008 Endokonverents - Täiuslik Endodontia 
1. Ettekanne teemal Endodontiline ravi, miks me seda teem ja, mis on selle põhjus”
 
g. 2009.a.
i. Jaanuar 2009 Juurekanali töötlus roteeruvate instrumentidega
1. Ettekanne ja praktiline kursus ProTaper süsteemiga (6h)
ii. Veebruar 2009.a. Prodent konverents
1. Ettekanne “Kogu tõde kofferdamist” (2h)
iii. Aprill 2009 Endodontilise ravi komplikatsioonid ehk miks endodontiline ravi ei õnnestu
1. Ettekanne (3h)
2. Praktiline kursus (4h)
iv. Mai 2009.a. Prodent/SybronEndo Konverents. Innovatsioonid endodontias koos praktilise kursusega. Suurendus Hambaravis.
1. Ettekanne  “Suurendus Hambaravis” (2h)
v. Mai 2009.a. Juurekanalite töötlemine ProTaper roteeruvate instrumentidega ja täitmine Thermafill süsteemiga; kaviteedi ligipääsu kujundamine ultraheliga.
1. Ettekanne ja praktiline kurusus (6h)
vi. September 2009. Kofferdami kasutamine hambaravis
1. Ettekanne (2h)
vii. September 2009 .a. Endodontia päevad Vilniuses
1. Ettekanne “Irrigation in Endodontics “(2h)
viii. September 2009.a. “Maillefer Days in Riga with Magnum”
1. Ettekanne “Glide path with rotary instrumentation” (2h)
2. Ettekanne “Magnification in Dentistry” (1h) 
 
h. 2010.a.
i. Jaanuar 2010.a. Artikkel ajakirjas Eesti Arst Nr 1. Jaanuar “Mikroskoop hambaravis” Veiko Vengerfeldt, Taavo Seedre lk 46-53
ii. 15.01.2010.a. EHL loengupäev
1. Ettekanne "MTA - imerohi hambaravis" 
iii. 19.03.2010.a. “Kofferdam hambaravis”
1. Ettekanne ja praktiline kursus 
iv. 15.04.2010 “Endodontilise ravi komplikatsioonid ehk miks endodontiline ravi ei õnnestu”
1. Ettekanne ja eriformaadiline praktiline kursus
v. 07.05. 2010 “Endodontilise ravi komplikatsioonid ehk miks endodontiline ravi ei õnnestu”
1. Ettekanne ja eriformaadiline praktiline kursus
vi. 14.05.2010 (R) Tartumaa Kofferdam hambaravis (hands-on kursus)  
1. Ettekanne ja praktiline kursus 
Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt 
Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
vii. 13.09.2010 (E) Tallinn Kogu tõde lokaalanesteesiast 
1. Loeng 2x 45 minutit Endodontia ja lokaalanesteesia
2. Lektor(id): Dr. Pedro Pena, Dr. Veiko Vengerfeldt  Korraldaja: Magnum Dental AS
viii. 27.09.2010 (E) Tallinn Endokonverents  
1. Loeng 45 min “Endodontiast proteesini”
2. Lektor(id): Prof. John West (USA), Dr. Veiko Vengerfeldt, Dr. Dmitri Ruzanov (Eesti)
3. Korraldaja: ProDent OÜ
ix. 27.09.2010 (E)-28.09.2010 (T) Tallinn Endokonverents. Praktiline kursus mikroskoopidel - Juurekanalite ravi 
1. Lektor(id): Dr. John West, dr. Veiko Venerfeldt, dr. Dmitri Ruzanov Korraldaja: ProDent
x. 22.10.2010 (R) Tartumaa Kofferdam hambaravis (hands-on kursus) 
1. Ettekanne ja praktiline kursus
2. Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt 
3. Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
xi. 19.11.2010 (R) Tartumaa Endodontilise ravi komplikatsioonid ehk miks endodontiline ravi ei õnnestu (hands on)  
1. Ettekanne (+videoloengu salvestamine) + praktiline kursus
2. Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt 
3. Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
xii. 09.12.2010 Tallinn Lääne Tallinna Keskhaigla
1. Loengupäev “Endodontia kompleksravi”
2. Lektor: Dr Veiko Vengerfeldt
3. Korraldaja: AS Magnum Dental
 
i. 2011.a.
i. 13.05.2011 Tartumaa Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel) Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
ii. 25.08.2011 (N) Juureravi mikroskoobi abil (Hands-on) EHP - 2011 eelkursus Lektor(id): Dr. Taavo Seedre, Dr. Veiko Vengerfeldt
iii. 24.09.2011  Pärnu WaveOne praktiline roteeruvate instrumentide koolitus (Hands-on) Lektor(id): Dr. Veiko Vengerfeldt Korraldaja: Magnum Dental AS
iv. 30.09.2011 Tartu WaveOne praktiline roteeruvate instrumentide koolitus (Hands-on) Lektor(id): Dr. Veiko Vengerfeldt Korraldaja: Magnum Dental AS
v. 04.11.2011 Tartumaa Endodontilise ravi komplikatsioonid ehk miks endodontiline ravi ei õnnestu (hands on) Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
vi. 22.11.2011 Tallinn Endokonverents Lektor(id): Prof. Giuseppe Cantatore (Itaalia), Dr. Laura Andriukaitiene (Leedu). Dr. Veiko Vengerfeldt (Eesti) Korraldaja: Prodent OÜ
 
j. 2012.a.
i. 23.03.2012 Tartumaa Kofferdam hambaravis (hands-on kursus mudelitel) Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
ii. 20.04.2012 Tartumaa Endodontia ABC (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
iii. 05.05.2012 Tartumaa EHÜL Kevadseminar 2012 Lektor(id): Dr. Veiko Vengerfeldt, Dr. Dmitri Ruzanov, Dr. Kirsten Nigul, Dr. Lauri Vahtra Korraldaja: Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit
iv. 11.05.2012 Tartumaa Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, dr Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
v. 27.09.2012 - 29.09.2012 1st Ukrainian International Quintessence Symposium. Loeng teemal: “Are there any differences in my endodontic protocol?”
i. 12.10.2012 Tallinn Endokonverents Lektorid: Dr. Marco Martignoni, Dr. Veiko Vengerfeldt Loeng teemal: «Mikroskoop minu uus mänguasi» Korraldaja: Prodent OÜ
ii. 19.10.2012-20.10.2012 The 4th Baltic Scientific Conference in Dentistry. Veiko Vengerfeldt. Loeng teemal: “Dance with a chance! A clinician’s view on endodontic microbiology”
iii. 03.11.2012 Eesti Õdede Liidu hambaraviõdede  seltsingu koolituspäev „Teadlik töökorraldus hambaravis“ Loeng Elu endodontilise patogeenina!
i. 16.11.2012 Tartumaa Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel) Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
 
k. 2013.a.
i. 25.01.2013 Endodondilt hambaarstile. Loengupöev Lektorid: Lektorid: Dr.V.Vengerfeldt, dr. I.Tootsi, dr.V.Gavrilin, dr.T.Seedre, dr.A-L.Elhi, dr.L.Kazanskaja, dr.E.Pohlak, dr.M.Sinijärv Korraldaja: Tartu Ülikooli arstiteaduskond, stomatoloogia kliinik Veiko Vengerfeldt
ii. 19.04.2013 Endodontia ABC (loeng ja praktiline kursus)
Lektor: Veiko Vengerfeldt; Korraldaja Arstiteadsukonna Täienduskeskus
iii. 10.05.2013 Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, dr Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
iv. 23.08.-24.08.2013 – Eesti Hambaarstide Päevad. Loeng teemal “Juureravi ümberravi, kas sellel on mõtet”
v. 13.09.2013 – Endodontia roteeruvate instrumentidega Lektor: Veiko Vengerfeldt, Korraldaja: TÜ Arstiteadsukonna Täeienduskeskus
vi. 10.10.2013 – Arstiteadsukonna päevad, posterettekanne “Hamba juurekanali mikrobioota apikaalse peridontiidi korral (Illumina sekveneerimise andmed)
vii. 01.11.2013 - Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, dr Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
viii. 15.11.2013 - Tartumaa Kofferdam hambaravis (hands-on kursus mudelitel) Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus. 
 
l. 2014.a.
i. 24.01.2014 - Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, dr Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
ii. 03-04.02.2014 Konverents Kliinik 2014, Loeng “Dance with a chance: a clinicians view to endodontic microbiology”
iii. 13.02.14 - Loengupäev Endodontistilt Hambaarstile. Lektorid: Veiko Vengerfeldt, Indrek Tootsi, Marjo Sinijärv, Anne-Ly Elhi, Vitali Gavrilin, Liidia Nossikova, Aleksei Rätsep, Janne Unt, Taavo Seedre, Laur Samarüütel, Liidia Kazanskaja, Epp Pohlak, Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus, kuraator Veiko Vengerfeldt
iv. 14.02.2014 - Hambaravi mikroskoobiga (praktiline kursus) Lektorid: dr Veiko Vengerfeldt, dr Taavo Seedre TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus. Kuraator Veiko Vengerfeldt
v. 26-28.03.2014 – Postive Thinking in Endodontics (praktiline kursus); Asukoht: Leedu (Klaipeda, Kaunas, Vilnius)
vi. 01-03.04.2014.a. Positiivne mõtlemine endodontias (praktiline kursus); Asukoht: Tallinn, Tallinn, Toila
vii. 11.04.2014 Postive Thinking in Endodontics (praktiline kursus); Asukoht: Riia (Läti)
viii. 24 ja 25. 04. 2014.a. Positiivne mõtlemine endodontias (loeng ja prakiline kursus) Asukoht: Tallinn, Pärnu
ix. 16.05.2014 – Seminar Perfect Cut II kasutamine  Järvamaa Haigla, Paide
x. 23.08.2014 – loeng Eesti Hambaarstide päevadel, Postendodontiline restauratsioon! 
xi. 18.10.2014.a. Hambaraviõdede sügishooaja loengupäev 2014 Loeng Kofferdami kasutamine, Korraldaja: Ortostuudio OÜ
xii. 04.-07.11. 2014.a. – Positive Thinking in Endodontics (lecture and practical course): Asukoht: Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Riga
xiii. 12-14.11.2014.a. – Positiivne mõtlemine endodontias (loeng ja praktiline kursus) Asukoht: Toila, Tallinn, Tallinn
xiv. 18.11.2014– Positiivne mõtlemine endodontias (loeng ja praktiline kursus) Asukoht: Tartu
xv. Ilmumas artikkel Journal Of Endodontics (Accepted, in print, available online) Highly diverse microbiota in dental root canals in cases of apical periodontitis (data of Illumina sequencing) Veiko Vengerfeldt a, Katerina Špilka b, Mare Saag a, Jens-Konrad Preem c,d, Kristjan Oopkaup c,d, Jaak Truu c,d, Reet Mändar b,c
xvi. …
 
3. Muu teaduslik, organisatsiooniline ja erialane tegevus.
a. Endo Frost 2015 Korraldaja
b. Loengupäeva Endodontistilt Hambaarstile 2014 Kuraator
c. Loengupäeva Endodontistilt Hambaarstile 2013 Korraldaja 
d. Maillefer School Grant supervisor Tartu Ülikooli Arstiteadsukonna Stomatoloogia kliinikus
e. EHP 2008 Korraldaja
f. EHL volikogu liige 2007-2013.a.
g. Eesti Hambaarstide Liidu juhatuse liige aastatel 2007-2010
h. Eesti Hambaarstide Liidu liige aastast 2003
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu (EHÜL) liige 1999-2003
j. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu (EHÜL) president 02/03 aastal
k. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 2002 peakorraldaja, teemaks: “Endodontical treatment connected to prosthodontics”.
 
4. Õppetöö. 
· Praktikumide andmine Tartu ülikoolis kevad ja sügissemestritel 
o Teemadeks: Suu- ja hambahaigused
§ Kariloogia
§ Endodontia
o Endodontia residentide seminaride juhendamine
 
· Koormus: 
o Praktikume 3 kursusele: 
§ Sügissemestril 190 tundi, 
§ kevadsemestril 197 tundi
o Praktikume 2 kursusele: 
§ kevadsemestris 4 tundi
o Loenguid: 
§ Sügissemestril 16 tundi
§ Kevadsemstril 16 tundi
o Semianre:
§ Sügissemestril 6 tundi
§ Kevadsemestril 4 tundi
o Residentuuri seminaride läbiviimine
§ 20 tundi aastas
o Residentide juhendamine
§ 2006/2007 – 3 residenti
§ 2007/2008 – 4 residenti
§ 2008/2009 – 4 residenti
§ 2009/2010 – 4 residenti
§ 2010/2011 – 3 residenti
§ 2011/2012 – 3 residenti
§ 2012/2013 – 3 residenti
§ 2013/2014 – 3 residenti
§ 2014/2015 – 3 residenti
 
· Õppetöös osalenud üliõpilaste arvud 
o 2004/2005 kevasemesteril 44 tudengit
o 2005/2006 sügis- ja kevadsemestril 38 tudengit
o 2006/2007 sügis – ja kevadsemestril 36 tudengit
o 2007/2008 sügis- ja kevadsemestril 32 tudengit
o 2008/2009 sügis- ja kevadsemester  30 tudengit
o 2009/2010 sügis- ja kevadsemseter 28 tudengit
o 2010/2011 sügis- ja kevadsemestril 32 tudengit
o 2011/2012 sügissemestril 9 tudengit
o 2011/2012 kevadsemestril 26 tudengit
o 2012/2013 sügissemestril 9 tudengit
o 2012/2013 kevadsemestril 26 tudengit
o 2013/2014 sügissemestril 26 tudengit
o 2013/2014 kevadsemester 26 tudengit
o 2014/2015 sügissemester 25 tudengit
 
· Koostatud praktikumide ja loengute materjalid
o Praktiline juureravi
o Diferentsiaaldiagnostika endodontilises ravis
o Suuõõne traumad – lühikokkuvõte
o Endodontias kasutatavad vahendid
o NiTi instrumendid endodontilises ravis
o Irrigatsioon ja obturatsioon endodontias
o Anti- ja aseptika hambaravis
o Dokumentatsioon hambaravis
o Raviplaani ja kalkulatsiooni koostamine hambaravis
o Endodontia alane Inglise-Eesti seletav sõnarammat
o Videoloengud
§ Kofferdam hambaravis
§ Endodontilise ravi komplikatsioonid
§ Tööpikkuse määramine endodontilises ravis
o Raviplaani skemaatiline analüüs
o GT rotary instruments
o Lateral Compaction: Obturation
o ProTaper Universal kasutusjuhendi koostamine tudengitele
o Suuõõne mikrofloora ja selle tähtsus
 
· Lõputöö juhendamisi
o 2004/2005 – 1 tudeng
§ Referatiivne töö teemal “Juureravi järgsed komplikatsioonid“
o 2005/2006
§ “Hammaste resorptsioonid”
o 2006/2007 – 1 tudeng
§ Referatiivne töö teemal “Hammaste vertikaalsed fraktuurid”
o 2007/2008 – 2 tudengit
§ Referatiivne töö teemal “Obturatsioonimaterjalid endodontilises ravis”
§ Referatiivne töö teemal “Mittekarioossed kõvakoe kahjustused hammastel”
§ Referatiivne töö “Endo-Paro kahjustustuste seos”
o 2008/2009 – 2 tudengit
§ Uuurimustöö teemal “NaOCl võime lahustada organnilist kude” – 1 tundeng 
§ Referatiivne töö teemal “ Mikroskoobid hambaravis” – 1 tudeng
o 2009/2010 – 4 tudengit
§ Uurimustöö  teemal “Apikaalse periodontiidi tekitajad ja nende ravimtundlikkus” – 1 tudeng
§ Referatiivne töö kliiniliste juhtumitega teemal “Mineral Trioxide Aggregate – MTA hambaravis” – 1 tudeng
§ Referatiivne töö kliiniliste juhtumitega teemal “Mõrad hammastes” – 1 tudeng
§ Referatiivne töö “ Laserid endodontias” – 1 tundeng
o 2010/2011 – 3 lõputööd (4 tudengit)
§ Uurimustöö teemal “CAP 5 kursuse tuengite vastuvõtul” – 1 tudeng
§ Uurimustöö teemal “Juurekanalite morfoloogia eemaldatud hammastel hamba dekaltisifitseerimise teel” – 2 tudengit
§ Uurimustöö teemal “CBCT ja periapikaalse radiograafia võrdlus sekundaarse kroonilise apikaalse peridontiidi korral” – 1 tudeng
o 2011/2012 1 lõputöö (1 tudeng)
§ Referatiivne töö teemal: “Tüvirakkude kasutamine regeneratsiivses hambaravis”
o 2012/2013 2 lõputööd (2 tudengit)
§ Referatiivne töö teemal “Pulbi direktne katmine”
§ Uurimuslik töö “UPF17 glutatiooni süntees”
o 2013/2014 3 residentuuri lõputööd
§ “Pulbiruumisüsteemi regeneratsiooni võimalused endodontilises ravis – juhtumi kirjeldused ja analüüs”
§ “Koonus-kiir kompuutertomograafia (CBCT)  ja Periapikaalse radioloogia kasutamine ja võrdlus endodontilises ravis”
§ “Endodontistilise ravi tulemused tagasivaatav uuring, periapikaalse radioloogia andmetel”
o 2013/2014 lõputööd (2 dudengit)
§ Referatiivne töö teemal  - Siilerid endodontilises ravis
§ Referatiivne töö teemal  - Hamba vereravarustuse hindamine Dopler analoog laseri abil
o 2014/2015 lõputööd (2 tudengit)
§ uurimuslik töö – Hamba verevarustuse ja vitalsuse hindamine Dopler microlaseri, pulssokümeetri ja vitaalseustestide võrdluses
§ uurimuslik töö – OPTG ja PA ülevõtete kvalitatiivne võrdlushinnang endodontilise ravi korral
 
III. Erialane enesetäiendus
1999-2003.a.
 
a. 1999.a.
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 1999. ”Meditsiiniõigus ja eetika hambaarsti töös”
 
b. 2000.a.
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 2000. ”Ortodontilise ravi võimalused tänapäeval”
 
c. 2001.a.
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 2001. ”Implants in dentistry”
ii. Eesti Hambaarstide Päevad, 18 tundi loenguid
 
d. 2002.a.
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 2002. ”Endodontical treatment connected to prosthodontics”
ii. The Third DSSC and Dental ABC Seminar 30th of June to July 6th, KMR Latvia
iii. Eesti Hambaarstide Päevad, 18 tundi loenguid
iv. Soome Hambaarstide Päevad Helsingis, 12 tundi loenguid
 
e. 2003.a.
i. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 2003.
ii. Eesti Hambaarstide Päevad, 18 tundi loenguid
 
f. 2004.a.
i. Eesti Meeshambaarstide Klubi loengupäevad
ii. Girrbach’I artex süsteemi artikulaatorite igapäevane kasutamine sümptomivaba patsiendi puhul, 8 tundi, lektor Egbert Hermann
iii. Sinus lift, bone transpalnation, augmentation technics, handling of soft tissues in combination with Ankylos implants, 8 tundi, lektor dr. B. Giesenhagen
iv. 5th Baltic Workshop on osseointegrated dental implants, 8 tundi, Riga Institute of Stomatology Riga Stradins University
v. Parodont ja proteetika: parodondi ettevalmistamisest taastavateks protseduurideks ja endodontiliseks raviks, 6 tundi, dr. Lauri Vahtra
vi. Eesti Hambaarstide Päevad, 18 tundi loenguid
vii. AR täienduskeskuse koolitus ”Adhesiivne tehnika hambaproteesimises.“ Dr. O. Salum, 6 tundi
viii. ”Juureravis kasutatavd nikkel-titaanium instrumendid”, dr. T. Seedre täiendkoolitus (AS Magnum)
ix. ESS’i loeng dr. O. Salum “Kombineeritud proteetika”
x. Konverents “Esteetiline Suuõõne taastamine”, 8 tundi
xi. Hands-on course: The Monoblock bone grafting and sinus lift procedures on animal bone with FRIADENT instruments, 6 tundi, lektor dr. B. Giesenhagen.
xii. Evident Success – Esthetics and Function with Frialit/XIVE (PD Dr. G. Gomez-Roman, ZTM (MDT) Wolfgang Wedenig
 
g. 2005.a.
i. Dentsply, Maillefer Certificate, attended the workshop and lecture organized in Ballaigues on 3rd and 4th 2005 (Dr. Giuseppe Cantatore), (Ballaigues, Šveits) 
ii. Hambaravimess 2005 03.03-04.03
iii. ESS loengupäev: 1. Mina kui tarbija . T Müürsepp; 2. Endodontias kasutatavad materjalid ja ravimid Dr.F.Bohin (Prantsusmaa) (6h)
iv. ESS, EHPL kevadseminar 2005. 1. Laserid hambaravis. M.Vink; 2.Esteetika parandamine AllCeram Procera’ga. J.Surna; 3.Allergeenid Hambaravis. S.Kaur; 4.Implantaadid täna – planeerimine, kirurgiline ja proteetiline ravi. Y.Kumpula. (6h)
v. Lecture and Live-operations (5h) on following subjects: Sinus lift, Monoblock bone graft; Augmentation techniques in maxilla, Implantation; Plastic of vestibule; Different soft tissue manipulations, Soft tissue esthetics (Dr.B.Giesenhagen)
vi. Hands on training (4h) on animal materal: Different soft tissue manipulations; Different suture methods (Dr.B.Giesenhagen)
vii. ESS, EHP eelkusus: Endodontia (Dr. Tiina Oviir) (6h)
viii. Eesti Hambaarstide päevad 26-27. august (18h)
ix. Kõrgtasememlise Kvaliteedi saavutamine kaasaegsete tehnoloogiate abil (Dr. J.L. Gutmann) (6h)
x. Trendid restauratiivses hambaravis, (Lektor: Al Waning, 3M ESPE)
xi. Loeng Septodondi anesteetikumidest (Lektor: Prof Stanley F. Malamed, Sirowa DAB OÜ), tõlge eesti keelde
xii. Juurekanali instrumenteerimine roteeruvate instrumentidega - praktiline kursus. (dr. Taavo Seedre) (6h)
xiii. Konservatiivne ja esteetiline hambaravi (Lektor: Prof. George Freedman) tõlge eesti keelde
 
h. 2006.a.
i. Hambaravimess 02.03.2006-03.03.2006
ii. Implantoliigia – tee ilusa naeratuseni, Dentsplay Friadent konverents. (DMD L Vahtra, DMD P.U. Gherke, MDT B. Roland)
iii. ESS, EHÜL Kevadseminar 2006 (lektorid: V.Vengerfeldt, T.Paberit, L.Vahtra) (5h), loengu esitlus
iv. Coltene Whaledenti tooted igapäevases töös, (Lektor: Prof. Kjell Ericsson) (4h) tõlge eesti keeled
v. Friadent Dentsply implantoloogiaalane seminar (6h) (Lektorid: S.Trimpou, N.Saynor, S.Liskmann)
vi. Coltene Whaledent training on product sale and factory visit in Switzerland and Germany
vii. Eesti Hambaarstide Päevade eelkursus. “Preproteetiline parodontiidi ravi – alustades mittekirurgilise ja lõpetades kirurgilise raviga (Dr. N Amigoni, MS, Chicago)
 
i. 2007.a.
i. EHL Üldkogu. Põhilised vead juurekanali ravis ja ümberravimise võimalused (Lektorid: M. Saag, K. Gutmann, P. Väli, J. Olak, T. Seedre)
ii. Hambaravimess 2007 (Eesti Näitused)
iii. EHÜL Kevadseminar 2007 (Lektorid: Dr Salum, dr Rass, dr Ruzanov)
iv. Komposiidid, adhesiivid, kergsillad (Dr.Jan Erik Schulz-Walz Saksamaalt)
v. Komposiit inlayd ja komposiit fiiber kergsillad, uued adhesiivid ja täidismaterjalid. Probleemid paigaldamisel. (Lektor: Dr. Jan Erik Schulz-Walz Saksamaa)
vi. Restauratiivne hambaravi (kofferdami kasutamine, mikroproteeside valmistamine) (Lektorid: S.Browet (Belgia), V.Daub (Saksamaa)) 
vii. Dentsply, Maillefer Certificate, attended the workshop and lecture organized in Ballaigues on 2007 (Ballaigues, Šveits) 
viii. ESE Istanbul PreCongress
1. Preparation & Irrigation - Lecture followed by a workshop with K3 (Lektorid: Dr. Elisabetta Cotti/ Dr. Catherine Ricci)
2. Obturation - Lecture followed by a workshop with Elements Obturation Unit (Lektorid Dr. Elisabetta Cotti/ Dr. Catherine Ricci)
ix. ESE Istanbul 2007 06-08.09.2007
1. European Society of Endodontology 
x. Eesti Hambaarstide Päevad (EHP) 2007
xi. Endo Konverents - loengupäev  (Lektorid: N. Skucaite (Leedu), R. Veberiene (Leedu), K. Busauskas (Leedu), Venskutonis (Leedu), Veiko Vengerfeldt (Eesti), Taavo Seedre (Eesti))
1. Estitatud loeng - Juurekanalisüsteemi loputamine ja desinfitseerimine
xii. Ohutu implantatsiooni alused. Loeng, live-op (Lektor: Alon Rass)
 
j. 2008.a.
i. 23.05.2008 Endodontia 
Lektor(id): Prof. Renato De Toledo Leonardo
ii. 20.06.2008 Juureravi tulevikusuunad. Konverents 
Lektor(id): T.Oviir, Ch.Friedrichs, T.Kadastik, S.Leppmets
iii. 21.08.2008 EHP-2008. Praktiline endodontia alane eelkursus ja loengud. 
Lektor(id): Dr. Taavo Seedre, dr.Marga Ree (Holland)
iv. 21.08.2008 EHP-2008. Dr. J. Schröderi praktiline endodontia alane kursus ja loeng. 
Lektor(id): Dr. Jörg Schröder, Saksamaa
22.-23.08.2008 Eesti Hambaarstide Päevad 2008 
v. 18 - 20 september 1st Congress of the European Society of Microscope Dentistry (25h) International meeting ESMD 2008 To See Or Not To See” Amsterdam
vi. 14.11.2008  Endokonverentsi eelkursus - Juurekanaliravi 
Lektor(id): dr Julian Webber
vii. 15.11.2008 Endokonverents - Täiuslik Endodontia 
Lektor(id): J.Webber, V.Vengerfeldt
 
k. 2009.a.
i. 12.01.2009 Juurekanalite töötlus proteeruvate instrumentidega. Praktiline kursus ProTaper süsteemiga. Dr. V. Vengerfeldt
ii. 27.02.2009 Prodent konverents lektorid: L. Andriukaitiene, V. Vengerfeldt, O. Salum
iii. 18.04.2009 Endodontilise ravi komplikatsioonid V. Vengerfeldt
iv. ProDent/SybronEndo Kevadkonverents lektorid: Prog Gianluca Gambarini, V. Vengerfeldt
v. 14.05.2009 Juurekanalite töötlemine roteeruvate instrumentidega V. Vengerfeldt
vi. 31.07-01.08 2009 EHL Suvepäevad (P. Väli)
vii. 20.08.2009 EHP eelkursus. Proteesid implantaatidel – tänapäevase hambaravi lahutamatu osa lektorid: A Rass, L Vahtra
viii. 21.08-22.08 Eesti hambaarstide päevad 2009 (EHL)
ix. 10.09.2009 Kofferdami kasutamine hambaravis V Vengerfeldt
x. 17-18.09.2009 Endodotide päevad Vilniuses. lektorid: Prof Leonardo de Toledo, J. Fischer, V. Vengerfeldt jpt
xi. 23.09.2009 ESE 2009, preconference Surgical Endodontics lektorid: Marga Ree, Michel de Clen,  (8h), Edinburgh GBR
xii. 24-26.09.2009 – ESE 2009 lektorid: mitmed, Edinburgh, GBR (24h)
xiii. 30.09.2009 Maillefer Days in Riga with Magnum lektorid: L. Andruikatine, V. Vengerfeldt, A Mindre, Ilze Šalma.
 
l. 2010.a.
i. 15.01.2010 EHL Loengupäev Lektor(id): Dr.P. Väli, Dr.H. Pullisaar, Dr.V. Vengerfeldt, Dr.B.Gabovitš, Dr.M. Mõttus, A. Vitsut
ii. 26.03-27.04 2010 EHÜL Kevadseminar 2010 Lektorid: Dr.Riina Richardson (University of Helsinki), dr.Ülle Voog, dr.Piret Väli, dr.Meeme Mõttus
iii. 26.08.2010 (N) Tartumaa EHP eelkursus : Direktsed komposiittehnikad. Loeng. Videodemonstratsioon. 
1. Lektor(id): Dr. Sergei Radlinski Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit
iv. 27.08.2010 (R)-28.08.2010 (L) Tartumaa Eesti Hambaarstide Päevad 2010  
1. Korraldaja: EHL ja Medior Marketing
v. 13.09.2010 (E) Tallinn Kogu tõde lokaalanesteesiast 
1. Loeng 2x 45 minutit Endodontia ja lokaalanesteesia
2. Lektor(id): Dr. Pedro Pena, Dr. Veiko Vengerfeldt  Korraldaja: Magnum Dental AS
vi. 27.09.2010 (E) Tallinn Endokonverents  
1. Loeng 45 min “Endodontiast proteesini”
2. Lektor(id): Prof. John West (USA), Dr. Veiko Vengerfeldt, Dr. Dmitri Ruzanov (Eesti)
3. Korraldaja: ProDent OÜ
vii. 17-20 september IAES”Annual International Endodontic Conference” Kreeka, Ateena
viii. 23-25. Sept ESMD International Society of Microscopic Dentistry Biannual Conference
ix. 27.09.2010 (E)-28.09.2010 (T) Tallinn Endokonverents. Praktiline kursus mikroskoopidel - Juurekanalite ravi 
1. Lektor(id): Dr. John West, dr. Veiko Venerfeldt, dr. Dmitri Ruzanov Korraldaja: ProDent
 
m. 2011.a.
i. 09.05.2011- 11.05.2011 1st Virtual World Congress of Dental Students
ii. 13.05.2011 Tartumaa Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel) Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
iii. 30.06.2011 Tallinn Keeruliste ravijuhtumite kompleksne perio-restauratiivne käsitlemine: korrigeeriv parodontaalne kirurgia Lektor(id): Daniel J. Melker, D.D.S. Korraldaja: Quantek
iv. 25.08.2011 (N) Juureravi mikroskoobi abil (Hands-on) EHP - 2011 eelkursus Lektor(id): Dr. Taavo Seedre, Dr. Veiko Vengerfeldt
v. 26.08.2011 -27.08.2011 Tartumaa Eesti Hambaarstide Päevad 2011 Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit
vi. 22.11.2011 Tallinn Endokonverents Lektor(id): Prof. Giuseppe Cantatore (Itaalia), Dr. Laura Andriukaitiene (Leedu). Dr. Veiko Vengerfeldt (Eesti) Korraldaja: Prodent OÜ
 
n. 2012.a.
i. 05.05.2012 Tartumaa EHÜL Kevadseminar 2012 Lektor(id): Dr. Veiko Vengerfeldt, Dr. Dmitri Ruzanov, Dr. Kirsten Nigul, Dr. Lauri Vahtra Korraldaja: Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit
ii. 11.05.2012 Tartumaa Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, dr Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
iii. 23.08.2012 The importance of teamwork of the dentist and dental technician for successful esthetic prosthetic dentistry. Lektorid: Dr. Nazarij Mykhaylyuk, Bogdan Mykhaylyuk, Ukraine Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit
iv. 24.08.2012 (R)-25.08.2012 Pärnumaa Eesti Hambaarstide Päevad 2012 Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit
v. 27.09.2012 - 29.09.2012 1st Ukrainian International Quintessence Symposium. Erinevad loengupidajad; Korraldaja: Quintessence
vi. 12.10.2012 Tallinn Endokonverents Lektorid: Dr. Marco Martignoni, Dr. Veiko Vengerfeldt Korraldaja: Prodent OÜ
vii. 19.10.2012-20.10.2012 The 4th Baltic Scientific Conference in Dentistry. Veiko Vengerfeldt. Loeng teemal: “Dance with a chance! A clinician’s view on endodontic microbiology”; Erinevad loengupidajad, Korraldaja TÜ Stomatoloogia kliinik ja EHL
viii. 16.11.2012 Tartumaa Endodontiast proteesini (hands-on kursus mudelitel). Lektor(id): dr Veiko Vengerfeldt, dr Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
ix. 22-23.11. 2012 Meeting Ankylos in Baltics, Hanau/Frankfurt (Germany). Lektorid: Dr Pablo Hess, Georgia Trimpou 
x. 26.11.2012.Tallinn Sügiskonverents-näitus. Lektorid Dr. Phipippe Sleiman, Dr. Simon Cunnington
 
o. 2013.a.
i. 25.01.2013 Endodondilt hambaarstile. Lektorid: Dr.V.Vengerfeldt, dr. I.Tootsi, dr.V.Gavrilin, dr.T.Seedre, dr.A-L.Elhi, dr.L.Kazanskaja, dr.E.Pohlak, dr.M.Sinijärv Korraldaja: Tartu Ülikooli arstiteaduskond, stomatoloogia kliinik
ii. 11.03.2013. Osalemine üritusel „35th International Dental Show“ Köln Saksamaa 
iii. 12.03-13.03.2013 Osalemine Koolitusel «Coltene Endo» Korraldaja Coltene Whaledent Co. Lektor Thomas Rieger (GER)
iv. 13.03.2013. Osalemine koolitusel «ProTaper Nex» Korraldaja Maillefer Dentsply, Lektor Julian Webber (GBR)
v. 05.04-07.04 2013 . Osalemine koolitusel „“Restoration in the Posterior Dentition direct and semi--‐direct approach”.Lektor Jason Smithson. Korraldaja: Study-club Belograd (Белый Град), Kiiev Ukraina
vi. 23.08-24.08. 2013 EHL Eesti Hambaarstide Päevad
vii. 25.10-26.10.2013 - Sügiskonverents-näitus. Uudne lähenemine juurekanali instrumenteerimisel. Kuum-vertikaalkondensatsioon. Sündinud meistriks. Sonicare vs. roteeruv hambahari. Prof. G. Gambarini praktiline kursus. Lektorid: Prof. G. Gambarini, dr. L. S. Buchanan DDS, dr.K. Kopmane-Raćko, dr. S. Browet; Korraldaja: Prodent OÜ
viii. 02.11.2013-03.11.2013 Osalemine koolitusel „“Restoration in the Anterior Dentition direct and indirect approach ”Smile Disain”.Lektor Jason Smithson. Korraldaja: Study-club Belograd (Белый Град), Kiiev Ukraina
ix. 08.11-09.11.2013 - Conference 32 – Annual Nordic Interdisciplinary Dentistry Conference Lektorid: Tomas Albrektsson, MD, Ph D, ODhc; Ewa Czochrowska, DDS, PhD; Paweł Plakwicz DDS PhD; Pirkko Grönroos, Martin Martma DDS, Kirsten Nigul DDS MOrth RCSEd; Lauri Vahtra DDS MSc Korraldaja: Kliinik 32
 
p. 2014.a.
i. 13.02.2014.a. Loengupäev Endodontistilt Hambaarstile  Lektorid: Indrek Tootsi, Marjo Sinijärv, Anne-Ly Elhi, Vitali Gavrilin, Liidia Nossikova, Aleksei Rätsep, Janne Unt, Taavo Seedre, Laur Samarüütel, Liidia Kazanskaja, Epp Pohlak, Dmitri Ruzanov Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
ii. 14.02.2014.a. Hambaravi mikroskoobiga (praktiline kursus) Lektorid: dr Veiko Vengerfeldt, dr Taavo Seedre Sihtgrupp: hambaarstid, residendid, endodontia spetsialistid Korraldaja: TÜ Arstiteaduskonna Täienduskeskus
iii. 15.-20. APRILL SEMINAR & PRAKTILINE KURSUS MUDELITEL “TÄNAPÄEVASED INNOVAATILISED TÖÖVÕTTED JA LAHENDUSED IMPLANTOLOOGIAS TÖÖTAMINE SCA,  SLA JA ACM SÜSTEEMIDEGA GBR METOODIKAD” Lõuna-Korea, Soul
iv. 24.05.2014.a. Bioemulatsioon ja biomehhaanika direktsete ja indirektsete restauratsioonide korral  Lektorid: Professor Javier Tapia Guadix, DDS. Hispaania Korraldaja: Dental Club OÜ
v. 21.08.2014.a. EHP 2014. Eelkursus. Parodontiit: diagnoosimisest ravi planeerimiseni Lektor: Prof. Giulio Rasperini (Itaalia)
i. 22-23.08.2014.a. Eesti Hambaarstide Päevad 2014  Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit
ii. 18.10.2014.a. Hambaraviõdede sügishooaja loengupäev 2014 Lektorid: Dr. Veiko Vengerfeldt, Dr. Indrek Mikomägi, Ivica Mägi Korraldaja: Ortostuudio OÜ
iii. 14-15.11.2014.a. Conference 32 - 2nd Annual Nordic Interdisciplinary Dentistry Conference Lektorid: Prof. Asgeir Sigurdsson, DDS, MS (USA); Dr.Stravros Pelekanos(Greece), Dr. Piret Väli, Dr. Martin Martma Korraldaja: Conference 32
iv. 21-22.11.2014 Coltene Key Opinion Leader meeting, St Gallen Šveits, Korraldaja: Coltene Whaledent
  
Ühiskondlik ja Publitsistlik tegevus
i. Esiautor “Eesti Arst” Nr 1. Jaanuar 2010 artikkel “Mikroskoop hambaravis”
ii. EHP 2008 Korraldaja
iii. Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Kevadseminar 2002 peakorraldaja, teemaks: “Endodontical treatment connected to prosthodontics”
 
IV. Huvialad
endodontia kui eriala edendamine Eestis.
 
30.11.2014.a.