Magnive

Arvestus / epikriis

Epikriis
Vanus, sugu, pöördumise aeg ja põhjus, suunamiskiri?, professioon, elukoht, raviasutus, esialgne diagnoos, esmaabi jms
Anamnestilised andmed, kroonilised haigused, allergia, ravimianamnees, operatsioonid, kahjulikud harjumused jms
Varasem hambaravi, hügieeniharjumused, toitumisharjumused jms
Objektiivsed leiud, analüüsid, staatused, röntgenuuringud, konsulteeritud lisauuringud jms
Diagnoosid RHK-10 järgi, raviplaan (konservatiivne ja operatiivne), erinevate raviplaanide kalkulatsioonid jms
Sooritatud protseduurid, suunamised, lahkumine, prognoos jne
 
 
Epikriis ehk väljavõte haigusloost on lühike (tavaliselt ühele leheküljele mahtuv) vabas vormis kokkuvõte kõigest, mis konkreetsel juhul kaariesehaiguse suhtes oluline. Välja peavad olema selgitatud haiguse olemus, põhjused ja viisid probleemi lahendamiseks. Keskenduma ei peaks üksikutele hammastele, vaid kaariesehaigele patsiendile tervikuna.
Meilige epikriisid draivalus@hot.ee - saadan need kommnetaaridega / täpsustavate küsimustega tagasi. Ja nii uuele ringile, kuni tulemus mõlemaid osapooli rahuldab. 15. detsembriks peaks kõigil epikriisid esitatud olema.